Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Digwyddiadau sydd wedi bod

Dyma rhai o’r pethau sydd wedi digwydd yn Plas Brondanw ers 2022

Sgyrsiau

Amabel: The Radical in the Plas, sgwrs gan yr athro Merfyn Jones. Ar gael yn: https://youtu.be/kNL_EeZvuz4

Cyfrinachau’r Traethau, sgwrs gan Haf Llewelyn, ar gael yn: https://youtu.be/FBjdY8Sey50

Ffilm: Sarah Nechamkin, Artist of Ibiza, ffilm gan Siân Cwper, ar gael yn: https://youtu.be/xCPi8lggbjk

Cymuned Utopias Bach - Mehefin 23 2022

Cynhaliwyd cynulliad misol grŵp Utopias Bach yn Plas Brondanw yn mis Mehefin 2022, gyda’r nôd o ail-ystyried rôl yr oriel, a chwarae gyda’r ffiniau rhwng artist a chynulleidfa.Gwahoddwyd pawb oedd yn bresenol ar y diwrnod i gymryd rhan mewn cynhyrchiad celfyddydol, trwy ymateb i wahoddiadau oedd wedi eu gosod yma ac acw o fewn y tŷ, i ysgrifennu, darlunio, gwisgo i fynnu, perfformio a chydweithredu.I wybod mwy am Utopias Bach ewch i: www.utopiasbach.org

Gweler oriel

Andrew Morrison

Sgwrs Andrew Morrison

(Rhan o gyfres artistiaid preswyl Hafod) 7pm 15 Mawrth 2023

Testun fel llun – llyfrau arlunydd ac argraffiadau yn seiliedig ar eiriau.

Gweithdy ffeltio

Film: Sarah Nechamkin

Talk: Amabel The Radical in the Plas by Prof Merfyn Jones

Carys Wilson

Sgwrs Carys Wilson

Sgwrs Carys Wilson (Rhan o gyfres artistiaid preswyl Hafod) 7pm 5 Ebrill 2023

‘Cerdded a Meddwl, Meddwl a Cherdded’

Talk: Bob Owen Croesor

Hwylia dy Gwch

Gweithdy bywyd llonydd

Gweithdai 2022

Olga Lamas

Sgwrs Olga Lamas

(Rhan o gyfres artistiaid preswyl Hafod) 7pm 17 Mai 2023

‘Natur / Diwylliant’

Gweithdy ffeltio

Talk: Cyfrinachau’r traethau, a talk by Haf Llewelyn

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol