Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Digwyddiadau sydd wedi bod

Dyma rhai o’r pethau sydd wedi digwydd yn Plas Brondanw ers 2022

cerdyn Nadolig gan Susan Williams-Ellis

Parti Plas

29 Rhagfyr 2023 am 3pm

Fe’ch gwahoddir i ddathlu’r gwyliau ym Mhlas Brondanw, gyda cherddoriaeth gan Twm Morys a Gwyneth Glyn, a chyfle i gymdeithasu a mwynhau cynhesrwydd y Plas ar ddiwedd blwyddyn. Rydym yn ddiolchgar iawn i Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis am eu cyfraniad hael at gostau cynnal y parti, sydd am ddim i’w fynychu. Mae croeso i bawb, os ydych chi’n hen ffrind neu erioed wedi croesi’r trothwy o’r blaen.

Byddwn yn darparu rhywfaint o ddiodydd a lluniaeth ysgafn, ond os allech chi ddod a rhywbeth i’w rhannu, byddwn yn ddiolchgar iawn. Os hoffech chi ddod ac offeryn i jamio ar ôl i’r cerddorion swyddogol orffen eu set, byddai hynny’n hyfryd. Mae gyda ni biano yn y llyfrgell erbyn hyn, felly mae croeso i rywrai chwarae honno hefyd.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yno!

Sgyrsiau

Amabel: The Radical in the Plas, sgwrs gan yr athro Merfyn Jones. Ar gael yn: https://youtu.be/kNL_EeZvuz4

Cyfrinachau’r Traethau, sgwrs gan Haf Llewelyn, ar gael yn: https://youtu.be/FBjdY8Sey50

Ffilm: Sarah Nechamkin, Artist of Ibiza, ffilm gan Siân Cwper, ar gael yn: https://youtu.be/xCPi8lggbjk

Agoriad Arddangosfa Agored a Gwobrwyo Enillydd 2023 – 11eg Mawrth 2023

Dewch i ddathlu agoriad ein arddangosfa agored blynyddol ac i longyfarch enillydd ein gwobr artist sy’n dod i’r amlwg fydd yn cael ei gyhoeddi am y tro cyntaf y flwyddyn hon. Bydd yr enillydd yn cael £500 tuag at gost creu arddangosfa i’w arddangos yn Plas Brondanw y mis Medi y flwyddyn ganlynol.

Cymuned Utopias Bach - Mehefin 23 2022

Cynhaliwyd cynulliad misol grŵp Utopias Bach yn Plas Brondanw yn mis Mehefin 2022, gyda’r nôd o ail-ystyried rôl yr oriel, a chwarae gyda’r ffiniau rhwng artist a chynulleidfa.Gwahoddwyd pawb oedd yn bresenol ar y diwrnod i gymryd rhan mewn cynhyrchiad celfyddydol, trwy ymateb i wahoddiadau oedd wedi eu gosod yma ac acw o fewn y tŷ, i ysgrifennu, darlunio, gwisgo i fynnu, perfformio a chydweithredu.I wybod mwy am Utopias Bach ewch i: www.utopiasbach.org

Gweler oriel

Gweithdy Tymhorol i Deuluoedd

Yn Nhymor Brenin y Celyn

Gweithdy Tymhorol i Deuluoedd

I gydfynd a'r digwyddiad storïo sy'n digwydd yn hwyrach ymlaen yn y prynhawn

02/12/2023 : 2 - 3:30pm

Darganfod mwy

Hanes y Tywysogion

Hanes y Tywysogion

Tiwtor: James Berry

23.10.2023: 13:00 - 15:00

darganfod mwy

Gweithdai Plantv Gydag Artistiaid Preswyl Siw Thomas a Christine-Mills

Gweithdai Plant

Gydag Artistiaid Preswyl
Siw Thomas a Christine Mills

4 & 13 Awst 2023

Darganfod mwy

Andrew Morrison

Sgwrs Andrew Morrison

(Rhan o gyfres artistiaid preswyl Hafod) 7pm 15 Mawrth 2023

Testun fel llun – llyfrau arlunydd ac argraffiadau yn seiliedig ar eiriau.

Gweithdy ffeltio

Film: Sarah Nechamkin

Talk: Amabel The Radical in the Plas by Prof Merfyn Jones

Hwylia dy Gwch

Stori Tymhorol - Claire Mace

Stori Tymhorol - Claire Mace

Yng Nghyfnod Brenin y Celyn: ymunwch â’r storïwraig Claire Mace am straeon tymhorol o bob rhan o Gymru.

02/12/2023: 4 - 5pm

Darganfod mwy

Swper Cynhaeaf a Sgwrs

Swper Cynhaeaf a Sgwrs

gyda Christine Mills, Siw Thomas a Ken Brassil

28/10/2023 : 6pm - 8pm

darganfod mwy

Gwilum Morus

Cyngerdd

Gwilym Morus ac Osian Rhys

13/10/2023 – 7:30pm

darganfod mwy

Gweithdai Oedolion gydag Artistiaid Preswyl Christine Mills a Siw Hughes

Gweithdai Oedolion

gydag Artistiaid Preswyl Christine Mills a Siw Hughes

7/7/2024

Darganfod mwy

Sgwrs Artist

Manon Awst and Dr Sarah Pogoda

19/8/2023: 2pm - 3:30pm

Darganfod mwy

Carys Wilson

Sgwrs Carys Wilson

Sgwrs Carys Wilson (Rhan o gyfres artistiaid preswyl Hafod) 7pm 5 Ebrill 2023

‘Cerdded a Meddwl, Meddwl a Cherdded’

Talk: Bob Owen Croesor

Gweithdy bywyd llonydd

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol

r Bleddyn Huws - Dau fardd a dau gefnder

Dr Bleddyn Huws

‘Dau fardd a dau gefnder, Wil Oerddwr a T. H. Parry-Williams’

08/11/2023: 7pm

darganfod mwy

Beirdd y Tywysogion

Tiwtor: Rhys Jones

24/10/2023: 13:00 - 15:00

darganfod mwy

Sgwrs Artistiaid, Lansiad Arddangosfa a Te Part

Sgwrs Artistiaid, Lansiad Arddangosfa a Te Parti

gyda Siw Thomas a Christine Mills

23/9/2023: 2pm - 3pm

Darganfod mwy

Addysg Oedolion Cymru

Ysgol Haf
Addysg Oedolion Cymru

21/08/2023

Celf
Hanes
Ysgrifennu creadigol

Gweithdy Cyflwyniad i Dechneg Alexander gyda Pippa Bondy

Gweithdy Cyflwyniad i Dechneg Alexander gyda Pippa Bondy

3/7/23: 10am – 1pm

Darganfod mwy

Olga Lamas

Sgwrs Olga Lamas

(Rhan o gyfres artistiaid preswyl Hafod) 7pm 17 Mai 2023

‘Natur / Diwylliant’

Gweithdy ffeltio

Talk: Cyfrinachau’r traethau, a talk by Haf Llewelyn

Gweithdai 2022