Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Hanes a Chasgliadau

Yma cewch wybodaeth am y casgliadau a gedwir ym Mhlas Brondanw, gan gynnwys archif Susan Williams-Ellis, gwaith Sarah Nechamkin, yn ogystal â llyfrgell helaeth o lyfrau yn perthyn i Amabel a Clough Williams-Ellis, sy’n cael eu harddangos yn llyfrgell Plas Brondanw. Yma hefyd mae bywgraffiadau Clough Williams-Ellis a'i wraig Amabel a'u tri phlentyn, a gwybodaeth am Blas Brondanw ei hun. Ein curadur casgliadau yw Rachel Hunt, os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddeunydd archifol neu os ydych yn chwilio am unrhyw beth yn benodol, bydd hi’n falch o'ch helpu.

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau

Blynyddoedd Crochenwaith Portmeirion (1960-88)

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau

1960s Pot coffi Totem, siâp ‘Cylinder’ llathr ambr, 1963

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau

Hanes a Chasgliadau