Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Croeso i Plas Brondanw

Plasty bychan o’r 16ed a’r 17fed ganrif yw Plas Brondanw, yng Ngogledd Meirionydd. Hwn yw prif dŷ Ystad Brondanw, a roddwyd i Clough Williams-Ellis gan ei dad yn 1908. Daeth Clough yn enwog yn hwyrach ymlaen am adeiladu pentref Portmeirion, ond mae’r gerddi a’r tirwedd o amgylch Brondanw yr un mor nodweddiadol o’i arddull, ond ar raddfa llawer llai. Mae’r a’r gerddi bellach yng ngofal ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis (YCWEF), ac mae llawer mwy o wybodaeth am eu gweithgareddau hwy i’w gael ar eu gwefan:

Plas Brondanw

Amseroedd Agor

Ar agor dydd Mercher – dydd Sul 10:30-4:00 trwy’r flwyddyn, hefyd ar Wyliau Banc

Ar gau am wythnos rhwng y Nadolig a Blwyddyn Newydd

Mae mynediad i’r tŷ am ddim.
Mae’r gerddi a’r caffi yn cael eu rhedeg gan gorff gwahanol i’r tŷ, sef Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr