Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Mr Pollock yn dod i'r Plas

Noson Darlithio a Pherfformiad Theatr Tegan

1 Mehefin 2024: 6 – 8 pm
Cost: £12 cyflogedig £8 digyflog

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i fwynhau noson yng nghwmni Alan Powers a David Powell o Pollocks Toy Museum yn Llundain. Rydym wedi eu gwahodd i Blas Brondanw i gyd-fynd ag arddangosfa Wanda a David Garner, sydd ar thema pantomeim, perfformiad a hunaniaeth.

Bydd y noson yn agor gyda dwy ddarlith, ‘Secrets of the Victorian Pantomime’ gan David Powell, a ‘Toy Theatre Revived: from Diaghilev to Dirk Bogarde and beyond’ gan Alan Powers. Dilynir hyn gan egwyl fer ar gyfer lluniaeth, a bydd ail hanner y noson yn cynnwys perfformiad theatr tegan o Jack the Giant Killer (fersiwn gyflawn) a gyhoeddwyd gan J. K. Green yn 1854 ac a ailgyhoeddir gan Benjamin Pollock, yn seiliedig ar fersiwn wreiddiol cynhyrchiad yn y Theatr Olympaidd Frenhinol, 1843.

Bydd David ac Alan hefyd yn arwain gweithdy i blant yn gwneud theatrau tegan ar yr un diwrnod (gweler tudalen clwb celf plant), a byddant yn cynnig fersiwn gryno o Jack the Giant Killer am 12:00 yn y prynhawn i deuluoedd â phlant.