Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn Plas Brondanw er mwyn hybu’r celfyddydau yn yr ardal, ac i gynnig cyfleon i bobl o bob oed i gymdeithasu a mynegi eu hunain yn greadigol. Rydym yn cynnal rhaglen o sgyrsiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.Cadwch lygad ar y tudalenau hyn neu ar ein cyfrifon ar y gwefannau cymdeithasol i gael gwybod beth sy’n dod i fynnu.

Am rhagor o fanylion, neu i gadw lle ar ddigwyddiad cysylltwch a ni ar 01766770590 neu post@susanwilliamsellis.org.Does dim rhaid cadw lle ar gyfer agoriadau arddangosfeydd, ond mae llefydd yn gyfyngedig ar weithdai a sgyrsiau, felly cofiwch gadw lle, hyd yn oed pan mae’r digwyddiad am ddim.

Ffurflen Hepgor Neu Gostwng Taliad

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Digwyddiadau i ddod

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis, yn dechrau 3/6/23 10am -11:30am

Darganfod mwy

Gwilum Morus

Cyngerdd - Gwilym Morus

a Gwestai Arbennig

13/10/2023 – 7:30pm

darganfod mwy

Clwb darllen Brondanw

Clwb Darllen Brondanw

Cymraeg fydd iaith y drafodaet
Nos Fawrth cynta’r mis, 7pm.

Darganfod mwy

Swper Cynhaeaf a Sgwrs

Swper Cynhaeaf a Sgwrs

gyda Christine Mills, Siw Thomas a Ken Brassil

28/10/2023 : 6pm - 8pm

darganfod mwy

Sgwrs Artistiaid, Lansiad Arddangosfa a Te Part

Sgwrs Artistiaid, Lansiad Arddangosfa a Te Parti

gyda Siw Thomas a Christine Mills

23/9/2023: 2pm - 3pm

Darganfod mwy