Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn Plas Brondanw er mwyn hybu’r celfyddydau yn yr ardal, ac i gynnig cyfleon i bobl o bob oed i gymdeithasu a mynegi eu hunain yn greadigol. Rydym yn cynnal rhaglen o sgyrsiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.Cadwch lygad ar y tudalenau hyn neu ar ein cyfrifon ar y gwefannau cymdeithasol i gael gwybod beth sy’n dod i fynnu.

Am rhagor o fanylion, neu i gadw lle ar ddigwyddiad cysylltwch a ni ar 01766770590 neu post@susanwilliamsellis.org.Does dim rhaid cadw lle ar gyfer agoriadau arddangosfeydd, ond mae llefydd yn gyfyngedig ar weithdai a sgyrsiau, felly cofiwch gadw lle, hyd yn oed pan mae’r digwyddiad am ddim.

Ffurflen Hepgor Neu Gostwng Taliad

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Digwyddiadau i ddod

Cwrs Cyflwyniad i Farddoniaeth Gymraeg

Cwrs Cyflwyniad i Farddoniaeth Gymraeg

gyda Rhys Jones

Chwe sesiwn, yn cychwyn 30/1/24,
dydd Mawrth 1-3pm

Darganfod mwy

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis.

Yn dechrau 02/3/2024 : 10 - 11:30am

Darganfod mwy

Sgwrs Artist gyda Chris Bird-Jones

Sgwrs Artist
gyda Chris Bird-Jones

’Through Glass’

15/05/2024: 7pm

Darganfod mwy

Penny Hallas

Sgwrs Artist
gyda Penny Hallas

'Gweld Trwy’r Tirwedd'

19/06/2024: 7pm

Darganfod mwy

Sesiynau Darlunio o Fywyd gyda Jane Muir

Sesiynau Darlunio o Fywyd

gyda Jane Muir

Rydym yn falch o gynnig tri sesiwn bywluniadu trwy’r dydd.

23/01/2024 - 12/02/2024 - 11/03/2024
10am - 3pm

Darganfod mwy

Sgwrs Artist gda Jennifer Leach

Sgwrs Artist
gyda Jennifer Leach

'Yr Afon - celf a bywyd'

20/03/2024: 7pm

Darganfod mwy

Rose Fulbright

Gweithdy

Uwchgylchu Lamp
gyda Rose Fulbright

07/04/2024: 2-5pm

Gweithdy peintio gyda Rose Fulbright, a noddir gan baentiau sialc Annie Sloan. Gweithdy i oedolion yw hon.

Annie Sloan

Darganfod mwy

Flora McLachlan

Sgwrs Artist
gyda Flora McLachlan

'Just Follow the Breadcrumbs Through the Dark Forest'

17/07/2024: 7pm

Darganfod mwy

Plas Brondanw

Tony Russell – Sgwrs

Gerddi Clough Williams-Ellis
(Plas Brondanw a Portmeirion)

28/02/2024 - 7pm

Darganfod mwy

Noson Ffilm a Barddoniaeth
gyda Jennifer Leach

'Life Cycles, Time and Acceptance'

27/03/2024: 7-9pm

Darganfod mwy

Sgwrs Artist gyda Andrew Hladky

Sgwrs Artist
gyda Andrew Hladky

'Delwedd fel Organeb'

17/04/2024: 7pm

Darganfod mwy

Lucy Donald

Sgwrs Artist a Gweithdy
gyda Lucy Donald

'Torluniau pren wedi'u hysbrydoli gan Mokuhanga yn seiliedig ar Grochenwaith Cymreig gyda mymryn o Ddiwylliant Pop Cymreig'

29/05/2024

Darganfod mwy