Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn Plas Brondanw er mwyn hybu’r celfyddydau yn yr ardal, ac i gynnig cyfleon i bobl o bob oed i gymdeithasu a mynegi eu hunain yn greadigol. Rydym yn cynnal rhaglen o sgyrsiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.Cadwch lygad ar y tudalenau hyn neu ar ein cyfrifon ar y gwefannau cymdeithasol i gael gwybod beth sy’n dod i fynnu.

Am rhagor o fanylion, neu i gadw lle ar ddigwyddiad cysylltwch a ni ar 01766770590 neu post@susanwilliamsellis.org.Does dim rhaid cadw lle ar gyfer agoriadau arddangosfeydd, ond mae llefydd yn gyfyngedig ar weithdai a sgyrsiau, felly cofiwch gadw lle, hyd yn oed pan mae’r digwyddiad am ddim.

Ffurflen Hepgor Neu Gostwng Taliad

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Digwyddiadau i ddod

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis.

Yn dechrau 02/3/2024 : 10 - 11:30am

Darganfod mwy

Gweithdy a Perfformiad Dawns a Lluniadu

Chwilio am Hunaniaeth

Gweithdy a Perfformiad Dawns a Lluniadu
Gyda Natasha Dawkes a Wanda Garner

29/6/2024

Darganfod mwy

Tu ôl i'r Mwgwd

Taith Dywys Pantomeim
Tu ôl i'r Mwgwd

07/07/2024: 2 – 3:30pm

Darganfod mwy

Flora McLachlan

Sgwrs Artist
gyda Flora McLachlan

'Just Follow the Breadcrumbs Through the Dark Forest'

17/07/2024: 7pm

Darganfod mwy

Gweithdy Argraffu Sychbwynt gyda Steph Renshaw

Gweithdy Argraffu Sychbwynt
gyda Steph Renshaw

14/08/2024: 10am -12.30pm
Dewch i archwilio’r broses argraffu sychbwynt. Mae'r broses yn debyg i ysgythru ond heb unrhyw brosesau cemegol. Mae'n broses sy'n dibynnu ar harddwch y marciau ac mae'n creu canlyniadau atmosfferig rhyfeddol. Fe wnewch chi rhyfeddu at y canlyniadau y medrwch eu cyflawni.

Darganfod mwy

Gweithdy Argraffu Collagraph gyda Steph Renshaw

Gweithdy Argraffu Collagraph
gyda Steph Renshaw

14/08/2024: 1:30-4pm
Mae'r dechneg gwneud printiau hon yn ymwneud â lliw a gwead. Nid oes angen sgiliau lluniadu i wneud printiau hyfryd. Mae'r broses hon yn creu canlyniadau uniongyrchol, llachar, lliwgar. Bydd gennych chi gasgliad hyfryd o brintiau i fynd adref gyda chi erbyn diwedd y gweithdy.

Darganfod mwy