Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn Plas Brondanw er mwyn hybu’r celfyddydau yn yr ardal, ac i gynnig cyfleon i bobl o bob oed i gymdeithasu a mynegi eu hunain yn greadigol. Rydym yn cynnal rhaglen o sgyrsiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.Cadwch lygad ar y tudalenau hyn neu ar ein cyfrifon ar y gwefannau cymdeithasol i gael gwybod beth sy’n dod i fynnu.

Am rhagor o fanylion, neu i gadw lle ar ddigwyddiad cysylltwch a ni ar 01766770590 neu post@susanwilliamsellis.org.Does dim rhaid cadw lle ar gyfer agoriadau arddangosfeydd, ond mae llefydd yn gyfyngedig ar weithdai a sgyrsiau, felly cofiwch gadw lle, hyd yn oed pan mae’r digwyddiad am ddim.

Ffurflen Hepgor Neu Gostwng Taliad

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Digwyddiadau i ddod

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis.

Yn dechrau 02/3/2024 : 10 - 11:30am

Darganfod mwy

Aled Jones Williams

Gweithdy Barddoniaeth
gydag Aled Jones Willams

23/04/2024: 12:30 - 2:30
Mae Aled Jones-Williams yn un o’n beirdd preswyl ni ar gyfer yr Arddangosfa Agored ar thema Trawsffurfiad.

Darganfod mwy

Penny Hallas

Sgwrs Artist
gyda Penny Hallas

'Gweld Trwy’r Tirwedd'

19/06/2024: 7pm

Darganfod mwy

Sgwrs Artist gyda Chris Bird-Jones

Sgwrs Artist
gyda Chris Bird-Jones

’Through Glass’

15/05/2024: 7pm

Darganfod mwy

Social Dreaming Workshop

Gweithdy Breuddwydio Cymdeithasol
gyda Phil Luffman

30/04/2024: 1-2.30pm

Darganfod mwy

Flora McLachlan

Sgwrs Artist
gyda Flora McLachlan

'Just Follow the Breadcrumbs Through the Dark Forest'

17/07/2024: 7pm

Darganfod mwy

Sgwrs Artist gyda Andrew Hladky

Sgwrs Artist
gyda Andrew Hladky

'Delwedd fel Organeb'

17/04/2024: 7pm

Darganfod mwy

Noson o Farddoniaeth Ecffrastig

Noson o Farddoniaeth Ecffrastig

02/05/2024: 6:30pm

Darganfod mwy

Lucy Donald

Sgwrs Artist
gyda Lucy Donald

'Torluniau pren wedi'u hysbrydoli gan Mokuhanga yn seiliedig ar Grochenwaith Cymreig gyda mymryn o Ddiwylliant Pop Cymreig'

29/05/2024

Darganfod mwy