Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn Plas Brondanw er mwyn hybu’r celfyddydau yn yr ardal, ac i gynnig cyfleon i bobl o bob oed i gymdeithasu a mynegi eu hunain yn greadigol. Rydym yn cynnal rhaglen o sgyrsiau, gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.Cadwch lygad ar y tudalenau hyn neu ar ein cyfrifon ar y gwefannau cymdeithasol i gael gwybod beth sy’n dod i fynnu.

Am rhagor o fanylion, neu i gadw lle ar ddigwyddiad cysylltwch a ni ar 01766770590 neu post@susanwilliamsellis.org.Does dim rhaid cadw lle ar gyfer agoriadau arddangosfeydd, ond mae llefydd yn gyfyngedig ar weithdai a sgyrsiau, felly cofiwch gadw lle, hyd yn oed pan mae’r digwyddiad am ddim.

Ffurflen Hepgor Neu Gostwng Taliad

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Digwyddiadau i ddod

cerdyn Nadolig gan Susan Williams-Ellis

Parti Plas

29 Rhagfyr 2023 am 3pm

Fe’ch gwahoddir i ddathlu’r gwyliau ym Mhlas Brondanw, gyda cherddoriaeth gan Twm Morys a Gwyneth Glyn, a chyfle i gymdeithasu a mwynhau cynhesrwydd y Plas ar ddiwedd blwyddyn. Rydym yn ddiolchgar iawn i Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis am eu cyfraniad hael at gostau cynnal y parti, sydd am ddim i’w fynychu. Mae croeso i bawb, os ydych chi’n hen ffrind neu erioed wedi croesi’r trothwy o’r blaen.

Byddwn yn darparu rhywfaint o ddiodydd a lluniaeth ysgafn, ond os allech chi ddod a rhywbeth i’w rhannu, byddwn yn ddiolchgar iawn. Os hoffech chi ddod ac offeryn i jamio ar ôl i’r cerddorion swyddogol orffen eu set, byddai hynny’n hyfryd. Mae gyda ni biano yn y llyfrgell erbyn hyn, felly mae croeso i rywrai chwarae honno hefyd.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yno!

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis.

Yn dechrau 03/06/2023 : 10 - 11:30am

Darganfod mwy

Gweithdy Tymhorol i Deuluoedd

Yn Nhymor Brenin y Celyn

Gweithdy Tymhorol i Deuluoedd

I gydfynd a'r digwyddiad storïo sy'n digwydd yn hwyrach ymlaen yn y prynhawn

02/12/2023 : 2 - 3:30pm

Darganfod mwy

Stori Tymhorol - Claire Mace

Stori Tymhorol - Claire Mace

Yng Nghyfnod Brenin y Celyn: ymunwch â’r storïwraig Claire Mace am straeon tymhorol o bob rhan o Gymru.

02/12/2023: 4 - 5pm

Darganfod mwy