Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis: 10am - 11:30am

Pwrpas y clwb yw i rhoi cyfle i’r plant drio gwahanol ddeunyddiau, gweithio efo artistiaid profiadol a datblygu eu ymarfer celf eu hunain.

Bydd rhai sesiynau yn cael eu harwain gan staff Plas Brondanw, ac eraill gan artistiaid gwadd.

Rydym yn anelu'r clwb ar blant dros 6 oed, mae croeso mawr i rhai hŷn yn eu harddegau, mi wnawn ein gorau i addasu'r gweithgareddau i siwtio'r gynulleidfa.

Cost

Fesul sesiwn yn £5 am y plentyn cyntaf a £3 am bob plentyn ychwanegol. Os yw'r gost yn broblem Llanwch ffurflen hepgor taliad (dolen isod) a’i ddychwelyd i seran@susanwilliamsellis.org bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Dyddaidau

7 Hydref - 10-11:30 – Gweithdy creu mygydau 3D gyda’r artist Ceri Pritchard

4 Tachwedd - 10-11:30 – Gweithgaredd i’w gadarnhau

2 Rhagfyr - 10-11:30 – Gweithgaredd i’w gadarnhau

Sesiynau Galw Heibio

Bydd sesiwn celf i blant dros 6 yn cael ei gynnal pob bore Sadwrn o’r 30 o Fedi ymlaen, 10:00-11:30 er mwyn creu gwaith ar gyfer arddangosfa Agored Ifanc. Bydd staff Brondanw yn arwain y sesiynau hyn, gan gynnig gweithgaredd syml a'r deunyddiau angenrheidiol. Byddent am ddim, ac nid oes angen cadw lle.

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw