Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis: 10am - 11:30am

Pwrpas y clwb yw i rhoi cyfle i’r plant drio gwahanol ddeunyddiau, gweithio efo artistiaid profiadol a datblygu eu ymarfer celf eu hunain.

Bydd rhai sesiynau yn cael eu harwain gan staff Plas Brondanw, ac eraill gan artistiaid gwadd.

Rydym yn anelu'r clwb ar blant dros 6 oed, mae croeso mawr i rhai hŷn yn eu harddegau, mi wnawn ein gorau i addasu'r gweithgareddau i siwtio'r gynulleidfa.

Cost

Fesul sesiwn yn £5 am y plentyn cyntaf a £3 am bob plentyn ychwanegol. Os yw'r gost yn broblem Llanwch ffurflen hepgor taliad (dolen isod) a’i ddychwelyd i seran@susanwilliamsellis.org bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Dyddaidau

2 Medi – Gweithdy creu mygydau 3D gyda’r artist Ceri Pritchard

7 Hydref - 10-11:30 – Gweithgaredd i’w gadarnhau

4 Tachwedd - 10-11:30 – Gweithgaredd i’w gadarnhau

2 Rhagfyr - 10-11:30 – Gweithgaredd i’w gadarnhau

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw