Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis, yn dechrau 3/6/23 10am -12

Pwrpas y clwb yw i rhoi cyfle i’r plant drio gwahanol ddeunyddiau, gweithio efo artistiaid profiadol a datblygu eu ymarfer celf eu hunain. Bydd rhai sesiynau yn cael eu harwain gan staff Plas Brondanw, ac eraill gan artistiaid gwadd.

Rydym yn anelu'r clwb ar blant dros 6 oed, mae croeso mawr i rhai hŷn yn eu harddegau, mi wnawn ein gorau i addasu'r gweithgareddau i siwtio'r gynulleidfa.

Cost
Fesul sesiwn yn £5 am y plentyn cyntaf a £3 am bob plentyn ychwanegol. Os yw'r gost yn broblem, cysylltwch a ni i drafod, rydan ni eisiau rhoi'r cyfle i bawb.

Dyddaidau:
3 Mehefin
1 Gorffennaf

Dim gweithdy arferol yn mis Awst, ond mae gweithgareddau ar y gweill i blant yn ystod y gwyliau, mwy o wybodaeth i ddod

2 Medi
7 Hydref
4 Tachwedd
2 Rhagfyr

Pob sesiwn 10am – 12


Cysylltwch a ni ar 01766770590 neu post@susanwilliamsellis.org am chwaneg o wybodaeth neu i gadw lle