Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Dydd Sadwrn cynta'r mis: 10am - 11:30am

Pwrpas y clwb yw i rhoi cyfle i’r plant drio gwahanol ddeunyddiau, gweithio efo artistiaid profiadol a datblygu eu ymarfer celf eu hunain.

Bydd rhai sesiynau yn cael eu harwain gan staff Plas Brondanw, ac eraill gan artistiaid gwadd.

Rydym yn anelu'r clwb ar blant dros 6 oed, mae croeso mawr i rhai hŷn yn eu harddegau, mi wnawn ein gorau i addasu'r gweithgareddau i siwtio'r gynulleidfa.

Cost

Fesul sesiwn yn £5.50 am y plentyn cyntaf a £4 am bob plentyn ychwanegol. Os yw'r gost yn broblem Llanwch ffurflen hepgor taliad (dolen isod) a’i ddychwelyd i seran@susanwilliamsellis.org bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Cyanotype


Dyddaidau

1 Mehefin: 10-11:30
Gwneud theatrau tegan gydag Alan Powers a David Powell o Amgueddfa Degannau Pollocks yn Llundain. Bydd perfformiad o ‘Jack the Giant Killer’ am ddim i blant a’u teuluoedd am 12:00 yr un diwrnod. Gwahoddir plant sydd wedi cymryd rhan yn y gweithdy i aros ar gyfer y perfformiad.

6 Gorffennaf :10-11:30
Gwneud masgiau bag papur gyda Wanda Garner

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw

Clwb Celf Ifanc Brondanw