Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Ymweld

Mynediad - Mae mynediad i’r tŷ am ddim.

Mae’r gerddi a’r caffi yn cael eu rhedeg gan gorff gwahanol i’r tŷ, sef Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis

Ar gyfer mynediad i’r gerddi gweler cloughwilliamsellis.org/Gerddi

Ar gyfer gwybodaeth ac oriau agor y caffi gweler cloughwilliamsellis.org/Caffi

I weld beth sydd ymlaen yn Plas Brondanw, edrychwch ar y tudalenau arddangosfeydd a digwyddiadau

Ni chaniateir cŵn yn y tŷ, ar wahân i gŵn tywys

Mae’r tŷ ar agor dydd Mercher – dydd Sul 10:30-4:00 trwy’r flwyddyn, hefyd ar Wyliau Banc, ond rydym ar gau rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Mae’r gerddi ar agor pob diwrnod, trwy’r flwyddyn 10-4. Pan mae’r caffi ar gau, rhaid talu am fynediad i’r bocs ar gefn y giât.

Mae’r caffi ar agor o Pasg tan ddiwedd Medi, 10-4, dydd Mawrth tan dydd Sul.

Mae maes parcio i’r tŷ, y gerddi a’r caffi o fewn dau funud o gerdded i’r safle. Mae lle parcio i bobl anabl yn union gyferbyn â'r brif giât. Codir £2 am barcio beth bynnag fo hyd eich arhosiad, a bydd yn cael ei ad-dalu os byddwch yn talu am fynediad i'r ardd.

Cyfeiriad

Y Curadur

Plas Brondanw,
Llanfrothen, Penrhyndeudraeth,
Gwynedd, LL48 6SW

Ffôn: 01766 770590

Ebost:
post@susanwilliamsellis.org

Facebook:
facebook.com/OrielBrondanw

Instagram:
instagram.com/orielbrondanw

Nwyddau

Mae gennym amrywiaeth o anrhegion, cardiau, printiau a llyfrau ar gael i'w prynu yn ein siop. Mae rhai o’r rhain yn ddyluniadau a gomisiynwyd yn arbennig yn seiliedig ar waith Susan Williams-Ellis, wedi’u dethol a’u haddasu i’w defnyddio gan ei hwyres Rose Fulbright, sydd hefyd yn ddylunydd o fri. Rydym hefyd yn cydweithio â Purely Portmeirion, arbenigwyr mewn hen ddarnau o Grochenwaith Portmeirion, ac mae gennym amrywiaeth o’r eitemau hyn ar werth yn ein siop. Mae ein llyfrau yn gymysgedd o'n cyhoeddiadau ein hunain a llyfrau sydd o ddiddordeb lleol.

Gweler isod am ddetholiad o'r eitemau sydd ar werth. Enghreifftiau yn unig yw’r llestri o’r math o bethau sydd ar werth, nid y darnau penodol yma sydd i’w cael. Yn anffodus nid ydym yn gallu cynnig gwerthiant ar-lein ar hyn o bryd.

Susan Williams Ellis Collection

Tywelion

Portmeirion

Llyfr

Giclee print

Llyfr

Portmeirion

Portmeirion

Llyfr

Llyfr

Clustog

Giclee print

Portmeirion

Clustog

Clustog

Giclee print

Tywel

Giclee print

Tywel

Giclee print

Giclee print

Giclee print

Tywel

Giclee print