Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal rhaglen newidiol o arddangosfeydd trwy gydol y flwyddyn. Rydym yn ceisio arddangos amrywiaeth eang o waith o’r cysyniadol i waith crefft a dylunio, ac rydym yn gweithio gydag artistiaid o bob cwr o’r byd. Rydym yn arddangos gweithiau ar bob math o themâu, ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gwaith sy’n ymateb yn benodol i’r lleoliad a’i hanes ac i syniadau Clough ac Amabel Williams-Ellis a’u plant am am gelf, dylunio, pensaernïaeth, cymdeithas, gwleidyddiaeth, cynllunio, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu unrhyw fater arall a archwilwyd ganddynt yn eu gyrfaoedd hir ac amrywiol.

Mae’r arddangosfa ‘Agored’ ac ‘Agored Ifanc’ yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un, boed artist profiadol neu rhywun sy’n rhoi troed yn y dŵr am y tro cyntaf. Byddwn yn gosod thema ar gyfer y sioeau hyn fydd yn amrywio o un blwyddyn i’r llall, ond yn seiliedig ar ddarnau o’r archif, fydd yn cael eu arddangos gyferbyn a’r gweithiau cyfoes. O fewn y rhaglen Agored, rydym yn cynnig gwobr artist sy’n dod i’r amlwg a gwobr y bobl.

Am rhagor o wybodaeth am y gwobrau, a sut i gyflwyno gwaith ar gyfer yr arddangosfeydd agored, dilynwch y ddolen i’r tudalen ‘ceisiadau’, isod.

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Arddangosfeydd i ddod

Arddangosfa Agored Ifanc 2023

Awyrol

25/11/23 – 17/02/24

Darganfod mwy

Agored 2024 - Trawsffurfiad

Agored 2024

Trawsffurfiad

09/03/24 – 05/05/24
Thema ac ysbrydoliaeth arddangosfa Agored blwyddyn yma yw ‘Trawsffurfiad’, bydd hyn yn cyd-fynd ac arddangosfa o waith Susan Williams-Ellis yn y parlwr ar ben y grisiau. Mae croeso i chi ddehongli’r thema mewn unrhyw ffordd sy’n sbarduno eich dychymyg.

Darganfod mwy

Combing out the knots

Christine Mills a Siw Thomas– 23 Medi – 11 Tachwedd

Y Crib a’r Gogor
Mae Christine Mills a Siw Thomas yn artistiaid preswyl yn Plas Brondanw ar gyfer haf 2023. Mae nhw’n gweithio gyda’u gilydd i archwilio archif y teulu Williams-Ellis gan ganolbwyntio’n bennaf ar syniadau a gwaith Amabel Williams-Ellis, cwm Croesor a’i bobl. Bydd gweithdai cyhoeddus yn ganolog i’w gwaith ac yn dylanwadu ar y gwaith mae nhw’n ei greu. Bydd y cyfnod preswyl yn ysbrydoliaeth ar gyfer arddangosfa o’u gwaith yn mis Medi 2023.

The same but different like the tea we drink