Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Sgwrs Artist - Chris Bird-Jones

'Through Glass'

15 Mai 2024: 7pm

“Rwy’n rhyfeddu at y ffordd y mae golau yn chwarae gyda’n canfyddiad o bopeth rydyn ni’n ei weld a byrhoedledd yr eiliadau hyn.

Mae gwaith diweddar yn canolbwyntio ar ffurfiau amrywiol siap llwy, ein ymateb iddo a'n perthynas ag ef. Gan weithio gyda rhinweddau rhyfeddol golau a chysgod plygedig, rwy'n mwynhau symud - yn enwedig golau cylchol naturiol, llachar neu gynnil yn gwibio ar draws arwyneb.

Gwydr yw fy nghyfrwng o ddewis"

Mae’r sgwrs hon yn rhan o gyfres breswyl yr Hafod, mewn cydweithrediad â Noelle Griffiths. Mae'r sgyrsiau hyn yn rhad ac am ddim i'w mynychu, ac nid oes angen archebu lle. Saesneg yw iaith y sgwrs hon.

I gael rhagor o wybodaeth am raglen breswyl yr Hafod, cysylltwch â Noelle ar hafod.art@hotmail.com.