Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Sgwrs Artist gydag Andrew Hladky

'Delwedd fel Organeb'

17 Ebrill 2024: 7pm

“Rwy’n artist Prydeinig/Americanaidd a cefais fy magu yn Lloegr, cyn symud i UDA yn 2015. Mae fy ngwaith wedi’i rwymo’n ddwfn â syniadau am hiraeth, a sut y gall cysylltiad hiraethus â’r tirwedd gyfrannu at y ffyrdd yr ydym yn gweld ein hunain.

Rwy'n gwneud paentiadau cerfluniol gan ddefnyddio paent olew a ffyn bambŵ wedi'u hogi. Mae'r ffurfiau cerfluniol sy'n deillio o hyn yn tyfu i fod yn arwyneb anwastad iawn, yn amrywio o'r panel noeth i 10” neu fwy o ddyfnder. Maen nhw'n debyg i goed wedi'u llosgi neu drigfannau adfeiliedig, neu lluniadau bywyd pryfed neu anifeiliaid, fel gweoedd, nythod a thyllau."

Mae’r sgwrs hon yn rhan o gyfres breswyl yr Hafod, mewn cydweithrediad â Noelle Griffiths. Mae'r sgyrsiau hyn yn rhad ac am ddim i'w mynychu, ac nid oes angen archebu lle. Bydd y sgwrs hon yn cael ei cyflwyno trwy gyfrwng y saesneg.

Bydd Andrew Hladky hefyd yn cynnig Gweithdy - 'Paentiadau Cerfluniol/Cerfluniau Paent' ar 21 Ebrill 3-5pm yn Oriel Caffi Croesor.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a gweithdai eraill sy’n cael eu cynnig fel rhan o raglen breswyl yr Hafod, cysylltwch â Noelle ar hafod.art@hotmail.com.