Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Clwb Darllen Brondanw

Nos Fawrth cynta’r mis, 7pm

Y Naill yng Ngwlad y Llall


Bydd y cyfarfod nesaf ar y 4ydd Gorffennaf, a’r llyfr i’w drafod fydd ‘Naill Yng Ngwlad Y Llall, Y - Taith Gwyddel Yng Nghymru; Taith Cymry Yn Iwerddon’ gan Seosamh Mac Grianna (awdur), David Thomas (awdur), Angharad Tomos (golygydd), Mícheál Ó hAodha (cyfieithydd).

Cyfarfod mis Awst i’w gadarnhau.

Dyddiadau’r hydref:
Medi 5ed
Hydref 3ydd
Tachwedd 7fed

Cymraeg fydd iaith y drafodaeth ac mae croeso arbennig i siaradwyr newydd.

Am rhagor o fanylion cysylltwch a sian_northey@yahoo.com