Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Dr Bleddyn Huws

‘Dau fardd a dau gefnder, Wil Oerddwr a T. H. Parry-Williams’

Nos Fercher yr 8fed o Dachwedd, 7 o’r gloch

Mae Dr Bleddyn Huws yn uwch ddarlithydd yn adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym mhrifysgol Aberystwyth. Bydd yn cynnig golwg ar waith a pherthynas y ddau fardd enwog, yn cynnwys darganfyddiad newydd am soned y tybid oedd o law Parry-Williams, ond y gellid ei briodoli’n awr i Wil Oerddwr.

Bydd y sgwrs hon trwy gyfrwng y Gymraeg.