Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Cwrs Cyflwyniad i Farddoniaeth Gymraeg

Chwe sesiwn, yn cychwyn 30/1/24, dydd Mawrth 1-3pm gyda Rhys Jones

Cyflwyniad i farddoniaeth Gymraeg ydy'r cwrs yma.

Ei fwriad yw rhoi cipolwg ar amrywiaeth a chyfoeth y traddodiad barddonol Cymreig. Byddwn yn darllen cerddi Taliesin o'r chweched ganrif, hyd at T. Gwynn Jones ar ddechrau'r ugeinfed.

Canolbwyntir ar ddarllen un gerdd yn wythnosol, a bydd cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, cymdeithasol a llenyddol. Bydd cyfle hefyd i edrych ar grefft y beirdd a rhai o'r technegau llenyddol a ddefnyddir ganddynt. Yn ychwanegol, gyda chefnogaeth yn y dosbarth, byddwch yn meithrin y sgiliau i lunio ymateb personol i'r gweithiau hyn.

Mae'r gallu i siarad a darllen Cymraeg yn hanfodol.

Cliciwch yma i gofrestru ar y cwrs