Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Arddangosfa Agored Ifanc 2023

Awyrol

25/11/23 – 17/02/24

Mae arddangosfa agored ifanc Plas Brondanw ar agor i blant a phobl ifanc o dan 18 oed

Thema Agored Ifanc blwyddyn yma yw ‘Awyrol’, fydd yn cyd-daro gydag arddangosfa o waith am adar gan Susan Williams-Ellis, fydd yn cael ei arddangos ar yr un pryd.

Meddyliwch am gymylau, hadau, awyrenau, llongau gofod, tylwyth teg… Unrhyw beth sydd i’w weld yn yr awyr! Rydym yn croesawu ceisiadau sy’n ymateb i’r thema, ond nid yw’n orfodol.

Y dyddiad cau i gyflwyno gwaith ydi 24/10/23

Lawrlwythwch y ddogfen isod am rhagor o fanylion

Gwybodaeth Agored Ifanc a Ffurflen Gais

Glöynnod byw papur

Fish kites

Glöynnod byw papur