Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Swper Cynhaeaf a Sgwrs am Gwm Croesor yng nghwmi

Christine Mills, Siw Thomas a Ken Brassil

28 Hydref 2023: 6pm - 8pm

Fel dathliad o’r arddangosfa ‘Y Grib a’r Gogor’ gan Siw Thomas a Christine Mills, fe hoffai’r artistiaid eich gwahodd chi i swper cynhaeaf. Bydd y swper yn cynnwys cawl sylweddol, cawsiau lleol a phwdin fydd yn cael ei weini ar lestri wedi eu creu gan Siw Thomas yn ystod ei chyfnod preswyl ym Mhlas Brondanw. Bydd yr archeolegydd Ken Brassil yn cyflwyno sgwrs am ddaeareg, hanes, pobl a diwylliant Cwm Croesor.Cysylltwch a post@susanwilliamsellis.org i drafod unrhyw ofynion dietegol arbennig.

Harvest Supper and Talk about the Croesor Valley with Christine Mills, Siw Thomas and Ken Brassil