Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Sesiynau Darlunio o Fywyd gyda Jane Muir

23ain Ionawr, 12fed Chwerfor, 11eg Mawrth, 10am-3pm

Rydym yn falch o gynnig tri sesiwn bywluniadu trwy’r dydd, ar y cyd gydag Addysg Oedolion Cymru (AOC). Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu hariannu gan AOC, ond rydym yn codi £20 y sesiwn i gyflogi’r model, bydd hyn i’w dalu ar ddiwrnod y sesiwn.

I gadw lle ar gyfer y sesynau dilynwch y doleni isod: