Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Chwilio am Hunaniaeth

Gweithdy a Perfformiad Dawns a Lluniadu

Gyda Natasha Dawkes a Wanda Garner

29 Mehefin 2024

Os yw'r gost yn broblem, cysylltwch â ni, mae gennym nifer o leoedd wedi'u cadw ar gyfer pobl ar incwm isel.

11:30yb
Perfformiad Dawns Safle-benodol Byr gan Natasha Dawkes

Am ddim i Fynychu, dim angen archebu lle.

Dyma fydd perfformiad gyntaf y darn hwn a grëwyd gan Natasha Dawkes, coreograffydd a dawnswraig, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y gosodiad Pantomeim / Tu ôl i’r Mwgwd gan ei chydweithredwr hirdymor Wanda Garner. Cynhelir y perfformiad yn yr oriel mewn ymateb i’r themâu sy’n cael eu archwiliol yn arddangosfa Wanda a David Garner. Bydd hwn am ddim i’w fynychu, ond mae lle yn gyfyng, felly y cyntaf i’r felin gaiff falu! Bydd y perfformiad yn para 15-20 munud.

1-3:30
Gweithdy Darlunio gyda'r artist Wanda Garner a'r ddawnswraig Natasha Dawkes

£20 cyflogedig £10 digyflog.

Bydd y gweithdy hwn yn ail gyfle i weld y perfformiad, wedi'i addasu'n arbennig ar gyfer y gweithdy fel bod rhai ystumiau'n cael eu dal neu eu hailadrodd i roi amser i chi wneud llun. Mae’r gweithdy hwn yn debygol o apelio at bobl sydd â rhywfaint o brofiad o ddarlunio o fywyd, ond mae croeso mawr i unrhyw un sydd awydd rhoi cynnig arni. Bydd Wanda, sy'n athrawes brofiadol, yn rhoi rhai awgrymiadau ac yn eich annog i roi cynnig ar ddulliau newydd. Dewch â'ch llyfrau braslunio eich hun a phensiliau/graffit/ siarcol a byddwch yn barod i gael hwyl!