Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Gweithdy Barddoniaeth

gydag Aled Jones Willams

23 Ebrill 2024: 12:30-2:30

Mae Aled Jones-Williams yn un o’n beirdd preswyl ni ar gyfer yr Arddangosfa Agored ar thema Trawsffurfiad. Mae Aled yn llenor blaenllaw ac yn ddramodydd adnabyddus, a enillodd coron eisteddfod Tyddewi yn 2002, ond nid yw’n fardd confensiynol. Mae ganddo gyfoeth o brofiad o arwain gweithdai ysgrifennu creadigol, ac mae’n bleser mawr iawn i ni fod yn gweithio gydag o ar y prosiect cyffroes yma. Bydd Aled yn arwain y gweithdy yma yn ymateb i weithiau celf yn yr arddangosfa, gan osod nifer o dasgau i'ch anog i lunio eich ymatebion barddonol eich hunain i weithiau celf yn yr oriel. Mae croeso i feirdd profiadol yn ogystal a dechreuwyr llwyr. Bydd y gwetihdy yma trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd tê a bisgedi'n gynwysiedig, cost mynychu yw £12.50.

Os yw'r gost yn rhwystr lawrlwythwch y ffurflen hepgor taliad a'i ddychwelyd i seran@susanwilliamsellis.org
bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.