Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Gweithdai Plant Gydag Artistiaid Preswyl

Siw Thomas a Christine Mills

4 & 13 Awst 2023

Clai

4 Awst 2023: 10am - 12pm

Cyfle i’r plant gael tro ar wneud gwaith clai. Bydd y darnau yn cael eu crasu yn ystod y gweithdy dilynol ar y 13 Awst, ond does dim rhaid mynychu’r ddau weithdy.

Rhaid i blant o dan 7 oed gael oedolyn yn bresennol.

Rydym yn codi £5 am y plentyn gyntaf, a £3 am bob plentyn ychwanegol. Os ydi’r gost yn broblem, lawrlwythwch y ffuflen hepgor taliad (dolen isod) a’i ddychwelyd at seran@susanwilliamsellis.org bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol

Bydd gwaith Siw a Christine i’w weld yn yr oriel rhwng y 23ain o Fedi a’r 11eg o Dachwedd

Crasu a ffeltio

13 Aust 2023: 10am - 12pm

Cyfle i blant gael tro ar ffeltio gyda Christine Mills.

Bydd y darnau clai a wnaethpwyd yn y gweithdy ar y 4ydd hefyd yn cael eu crasu yn ystod y gweithdy yma, a byddent ar gael i fynd adref yr wythnos wedyn. Mae croeso i blant fynychu un neu’r ddau weithdy yma.

Rhaid i blant o dan 7 oed gael oedolyn yn bresennol.

Rydym yn codi £5 am y plentyn gyntaf, a £3 am bob plentyn ychwanegol. Os ydi’r gost yn broblem, lawrlwythwch y ffuflen hepgor taliad (dolen isod) a’i ddychwelyd at seran@susanwilliamsellis.org bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol

Bydd gwaith Siw a Christine i’w weld yn yr oriel rhwng y 23ain o Fedi a’r 11eg o Dachwedd