Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Barddoniaeth y Tywysogion

Beirdd y Tywysogion

Tiwtor: Rhys Jones

24 Hydref 2023: 13:00 - 15:00

Mae Addysg Oedolion Cymru mewn partneriaeth a Plas Brondanw yn cynnig y cwrs hanner diwrnod hon yn rhad ac am ddim.

Cyflwyno beirdd y tywysogion yw bwriad y cwrs, a'r gobaith yw gwneud y cerddi'n hawdd i'w deall i gynulleidfa gyfoes.

‘Beirdd y Tywysogion’ yw'r enw cyffredinol a roddir ar y beirdd a fodolai yng Nghymru rhwng tua 1050 a 1300. Yr oeddynt yn rhan ganolog o fyd y tywysogion Cymreig, ac mae nifer dda o'r cerddi wedi'u cadw hyd heddiw. Yn ogystal â chael cyflwyniad i gefndir hanesyddol, cymdeithasol a llenyddol y beirdd, byddwch hefyd yn cael profiad o ddarllen gwaith rhai ohonnynt. Mae barddoniaeth y tywysogion yn rhoi cip olwg unigryw inni ar fywyd a meddwl y cyfnod, gan unigolion oedd yn llygaid dystion i'r blynyddoedd cyffrous hyn.